lunes, 2 de marzo de 2020

OOTD ____ #Kiim


h a i r  ___  Stealthic - Brink
h e a d  ___  GENUS Project - Genus Head - Baby Face
s k i n  ___  [Glam Affair] Hanna Applier                       n e w @ Uber 
e y e s  ___  AG. Luminous Eyes


d r e s s  ___  Cynful Upper Class Dress                       n e w @ C88


s h o e s  ___  [Gos] Sakura Mule Sandals                       n e w @ ACCESS

No hay comentarios:

Publicar un comentario