jueves, 27 de mayo de 2021

OOTD _______ #EohB

#Eoh______


s k i n  ___  [avarosa] Tiago Skin 
h e a d  ___  LeLUTKA Skyler Head
e y e s  ___  AG. Stargazer Eyes Gacha 
b o d y  ___  Legacy - Athletic Meshbody 
f r e c k l e s s  &  m o l e s  ___  [avarosa] Freckles and Moles 03 
n a i l s   ___  N E X U S  nails v3.0


n e c k l a c e  ___  MARKED - Studded Bar                     n e w @ ManCave
b a g  ___  MOVEMENT - Mini bag                      n e w @ ManCave
c a p  ___  REPRESENT - THE 6LACK CAP 
c u p  &  f o o d  ___  Junk Food - Ivory Tower Set                  n e w @ ACCESS
p u p p y  ___  [Rezz Room] Box Basset Hound Puppy Animesh                   n e w @ ACCESS


j u m s u i t  ___  E.K - JOEL - Jumpsuit                     n e w @ ManCave
s h i r t  (waist)  ___  CHUCK'S T-SHIRT HECTOR LONGLINE                  n e w @ ACCESS


s h o e s  ___  FLite.- TRACK RUNNERS                   n e w @ Kustom9


b a c k d r o p  ___  ::WetCat:: "BE" Sound Room                   n e w @ ACCESS


 

No hay comentarios:

Publicar un comentario