lunes, 16 de agosto de 2021

OOTD _______ #Kiim

#Kiim _____


h a i r  ___  Foxy - Solo Hair                     n e w @ Collabor88
h e a d  ___  LeLUTKA Avalon Head
s k i n  ___  [Glam Affair] Kaya Skin                     n e w @ Collabor88
b o d y a p p l i e r  ___  VELOUR: The "Ipanema Body"
e y e s  ___  AG. Lucid Eyes Gacha 
l a s h e s  ___  MICHAN - Hina Lashes                    n e w @ The Crystal Heart
e y e s h a d o w s  ___  TOP1SALON - HD MOO EYESHADOW                      n e w @ Equal10
l i p s t i c k  ___  TOP1SALON - HD LIQUID LIPSTICK                    n e w @ Collabor88
n a i l s  ___  LOTUS. Colorist Nails 


e a r i n g s  ___  .STOIC. DAE EARRINGS                     n e w @ Blanc.
n e c k l a c e  ___  Kibitz - Naelie's necklace                     n e w @ Equal10
b a g  ___  [DDL] Lucky                     n e w @ ACCESS


j a c k e t  ___  *COCO*_BikerJacketOverShoulders
t o p  ___  Cynful Ruffle Top                     n e w @ FLF 
s k i r t  ___  EVIE - Watch Me - Ruffle Velvet Skirt                     n e w @ Equal10


No hay comentarios:

Publicar un comentario