domingo, 8 de agosto de 2021

OOTD _______ #Kiim

#Kiim _____


h a i r  ___  bonbon - aino hair                    n e w @ The Crystal Heart
h e a d  ___  LeLUTKA Avalon Head
s k i n  ___  [Glam Affair] Eloise                   n e w @ Uber
b o d y a p p l i e r  ___  VELOUR: The "Ipanema Body"
e y e s  ___  AG. Lucid Eyes Gacha 
l a s h e s  ___  MICHAN - Belle Lashes


g l a s s e s  ___  [VERSOV] HABLOV_EYEWEAR
b a g  ___  [DDL] 1979 
p a s s p o r t  ___  rvn - ready to travel                     n e w @ Manly Arena
b i n d i  ___  Kibitz - Eliana's bindi                     n e w @ Collabor88
n e c k l a c e  ___  Kibitz - Eliana's necklace                     n e w @ Collabor88


j a c k e t  ___  *COCO*_BikerJacketOverShoulders
t o p  ___  [Cosmic Dust]  - Mykie Lacey Tank                     n e w @ Blanc.
p a n t s  /and shoes/  ___  HAVOC - Harlow Jeans                    n e w @ Level Event


No hay comentarios:

Publicar un comentario